24 december 2009

God Jul

En välsignad och nåderik Kristi födelses högtid tillönskas alla bloggläsare!


Julkrubban i St Ansgars kyrka

"Du skall vidare framföra detta till min tjänare David: Så säger Herren Sebaot: Då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder skall jag låta en ättling till dig, en som du själv har avlat, efterträda dig, och jag skall trygga hans kungavälde. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för all framtid. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son." (2 Sam 7:8a, 12-14a)

20 december 2009

Marias adventssöndag

Idag, den fjärde söndagen i advent, vänder vi blicken till Guds Moder Maria i vår förberedelse att liksom hon ta emot den kommande Frälsaren i våra hjärtan. I dagens SVT-gudstjänst från Heda kyrka kan man förutom bebådelseevangeliet och många vackra Mariasånger även lyssna till ett samtal om Maria mellan kyrkoherde Anders Hult som döpt mig, och syster Katarina från Heliga Hjärtas kloster. Video finns här (samtalet börjar ca 19 minuter in).

"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?
När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.
Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."
(Luk 1:42-45)

05 december 2009

Missa Rorate caeli

Som ett litet bidrag till adventsstämningen tillhandahålles nedan inspelningar från morgonens votivmässa till den saliga jungfrun Maria under adventstiden (de delar av propriet som sjöngs är samma som för fjärde söndagen i advent):

Introitus: Rorate caeli
Offertorio: Ave Maria
Communio: Ecce virgo
Efter kommunionen: Rorate caeli
Utgång: Alma Redemptoris Mater

03 december 2009

Dryp, ni himlar därovan

Gott nytt kyrkoår! Jag har just nu fullt upp med tentapluggande ända fram till jul, så det blir (förmodligen till mångas lättnad) inget långt inlägg denna gång. Jag vill egentligen bara önska alla bloggläsare en välsignad adventstid och meddela att det i S:t Nikolai kyrka den kommande lördagen 5/12 blir votivmässa för den saliga jungfrun Maria i adventstiden med gregoriansk sång, som inleds med laudes kl 6.45. Det blir bland annat två versioner av Rorate caeli (Dryp, ni himlar), varav den mest välkända även sjöngs så här års förra året av den gregorianska scholan i Jesu heliga Hjärtas församling i Kitaurawa, och säkerligen så också i år.


Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna
låta rättfärdigheten strömma ner.
(Jfr Jes 45:8)

Idag är det även den helige Francisco Xaviers minnesdag, missionens och även ett av Japans skyddshelgon såsom den som först kristnade landet. Må genom hans och alla helgons förbön denna heliga adventstid bli ett tillfälle för de kristna i Japan och oss alla att växa till i tron, hoppet och kärleken, så att vi inte slappnar i vår iver utan håller oss brinnande i anden och förblir ihärdiga i bönen, medan vi lever i hoppen om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst.

Han som vittnar om detta säger: "Ja, jag kommer snart."
Amen, kom, Herre Jesus."
(Upp 22:20)