15 november 2011

Katolsk mässa i Riddarholmskyrkan

Den 30 söndagen "under året" firades katolsk Mässa i Riddarholms-kyrkan med sång av domkyrkans gregori-anska schola, Schola Gregoriana Cathedralis. Mässan celebrerades av msgr Furio Cesare, ad orientem och på latin med undantag av läsningarna, predikan och förbönerna, helt i enlighet med Andra Vatikankonciliets konstitution om den heliga liturgin. Här följer inspelningar av Mässans proprium och ordinarium. 


Nästa Mässa med gregoriansk sång av domkyrkans schola äger rum måndagen den 21 november kl 17.00 i domkyrkan, då det firas Reqiuemmässa för stiftets avlidna präster. Därnäst blir det under 9.45-Mässan på Gaudete-söndagen den 11 december, tredje söndagen i advent.