30 maj 2008

Sacratissimi Cordis Iesu

Idag var sista tentan för årskurs 2 på I-programmet, så förhoppningsvis kommer det bli lite tid över till att uppdatera bloggen igen (huruvida det fortfarande finns några läsare kvar är en annan fråga). Idag är det Jesu hjärtas dag. Jag måste säga att jag håller med dem som tycker att "Jesu hjärtas dag" inte är en särskilt bra översättning av "Sacratissimi Cordis Iesu". Det borde snarare bli "Jesu Allraheligaste Hjärta". I år hålls i vilket fall som helst denna högtid som en särskild bönedag för prästernas helgelse. Precis som jag var inne på i det förra blogginlägget så är det viktigt att betona att Kyrkan inte bara behöver många kallelser till prästämbetet, utan framförallt många heliga präster. Att man tycker sig ha en dålig och oengagerad församlingspräst är förvisso ingen ursäkt till att inte själv anstränga sig för att engagera sig i Kyrkans liv, i liturgin och det dagliga bönelivet, och låta detta få färga av sig på allt annat som man gör. Men det är samtidigt betydligt lättare att få inspiration till att leva ett sant kristet liv om man är omgiven av heliga präster som sköter sina uppdrag på ett exemplariskt sätt och verkligen gör intryck av att älska sitt ämbete, först och främst genom att fira den heliga eukaristin så värdigt, uppmärksamt och hängivet det bara är möjligt.

I det brev inför världsböndagen för prästernas helgelse som givits ut av kleruskongregationen inför dagens högtid, finns som avslutning några dagliga böner avsedda att bedjas av Kyrkans präster. Tänk om alla Kyrkans präster dagligen skulle be dessa böner av hela sitt hjärta! Jag är övertygad om att det skulle leda till underverk. Heliga präster leder inte bara till heliga församlingar, utan inte minst också till att andra unga män känner sig inspirerade att följa Kristus på det radikala sätt som det innebär att bli katolsk präst. Som biskop Anders har sagt i en predikan: "När det finns längtan efter präster, när man ber om kallelser och när prästerna lever ett heligt liv, då brukar det finnas unga män som känner sig kallade." Grunden för prästernas helgelse och nya kallelser till prästämbetet är och förblir Kyrkans samlade bön. Samtidigt kan det ju dock inte skada att ovanpå bönerna lägga till lite välproducerad "reklamfilm" för prästämbetet: Fishers of Men.

"Och jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt." (Jer 3:15)