20 december 2009

Marias adventssöndag

Idag, den fjärde söndagen i advent, vänder vi blicken till Guds Moder Maria i vår förberedelse att liksom hon ta emot den kommande Frälsaren i våra hjärtan. I dagens SVT-gudstjänst från Heda kyrka kan man förutom bebådelseevangeliet och många vackra Mariasånger även lyssna till ett samtal om Maria mellan kyrkoherde Anders Hult som döpt mig, och syster Katarina från Heliga Hjärtas kloster. Video finns här (samtalet börjar ca 19 minuter in).

"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?
När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.
Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."
(Luk 1:42-45)