03 december 2009

Dryp, ni himlar därovan

Gott nytt kyrkoår! Jag har just nu fullt upp med tentapluggande ända fram till jul, så det blir (förmodligen till mångas lättnad) inget långt inlägg denna gång. Jag vill egentligen bara önska alla bloggläsare en välsignad adventstid och meddela att det i S:t Nikolai kyrka den kommande lördagen 5/12 blir votivmässa för den saliga jungfrun Maria i adventstiden med gregoriansk sång, som inleds med laudes kl 6.45. Det blir bland annat två versioner av Rorate caeli (Dryp, ni himlar), varav den mest välkända även sjöngs så här års förra året av den gregorianska scholan i Jesu heliga Hjärtas församling i Kitaurawa, och säkerligen så också i år.


Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna
låta rättfärdigheten strömma ner.
(Jfr Jes 45:8)

Idag är det även den helige Francisco Xaviers minnesdag, missionens och även ett av Japans skyddshelgon såsom den som först kristnade landet. Må genom hans och alla helgons förbön denna heliga adventstid bli ett tillfälle för de kristna i Japan och oss alla att växa till i tron, hoppet och kärleken, så att vi inte slappnar i vår iver utan håller oss brinnande i anden och förblir ihärdiga i bönen, medan vi lever i hoppen om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst.

Han som vittnar om detta säger: "Ja, jag kommer snart."
Amen, kom, Herre Jesus."
(Upp 22:20)