25 december 2011

Guds barn

God Jul! När jag som förberedelse för julens firande läste igenom texterna för julens tre mässor (julnatten, julottan och mässan under dagen) fastnade jag framför allt inför följande ord ur evangeliet för mässan under dagen från Johannesprologen: Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. (Joh 1:12-13) Under julen firar vi att den Väldige Guden, den Evige Fadern har blivit ett litet värnlöst barn i Jesus Kristus. Gud Sonen är lika mycket Gud, lika evig och lika allsmäktig som Gud Fadern och Gud den helige Ande, men han är också av evighet också just Son, ett barn till Gud Fadern. Att vara ett barn och att göra sig beroende av andra hör således till Guds eget innersta väsen, vilket har blivit konkret och uppenbart för oss i och med Sonens människoblivande. Vår höga värdighet som skapade människor är att vi också får rätten att bli barn till Gud när vi tror på Sonen och blir födda på nytt av vatten och ande i dopets sakrament. Som kristna får vi inte glömma bort att alltid bevara denna barnaskapets anda och den ödmjukhet i det totala beroendet av Gud som det innebär. Jesus är mycket tydlig med detta då han säger: "Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.". Såväl som Gud och som människa förblir Jesus själv alltid Son, Son till Gud Fadern och Son till Jungfru Maria, och liksom han är helt beroende av Gud Fadern gjorde han sig som människa även helt beroende av Maria och Josef där han låg i krubban. Jesus är således själv det bästa föredömet på vad detta barnaskapets anda som fordras för himmelriket innebär. Ett helgon som förstått detta mycket väl är den heliga Therésè av Lisieux, som även valde just "av Jesusbarnet" som sitt dedikationsnamn när hon inträdde i Karmel. Låt oss därför denna jul be om hennes förböner att vi också får del av samma ödmjukhet och barnaskapets anda som hon, att vi inser att vi är helt beroende av Gud och kan leva i en fullständig förtröstan på att han som vår kärleksfulle Fader kommer att ge oss allt vi behöver. Han, vars godhet och kärlek till människorna blev uppenbara genom att han sände sin Son som människa till jorden för att frälsa oss.

S:t Ansgars katolska kyrka i Södertälje, juldagen 2011