05 december 2009

Missa Rorate caeli

Som ett litet bidrag till adventsstämningen tillhandahålles nedan inspelningar från morgonens votivmässa till den saliga jungfrun Maria under adventstiden (de delar av propriet som sjöngs är samma som för fjärde söndagen i advent):

Introitus: Rorate caeli
Offertorio: Ave Maria
Communio: Ecce virgo
Efter kommunionen: Rorate caeli
Utgång: Alma Redemptoris Mater