25 juli 2007

Humane Vitae

Den här veckan är det inga vardagsmässor i S:t Ansgar, så idag tittade jag istället på reprisen av EWTN:s morgonmässa. Idag firar Kyrkan den helige aposteln Jakobs fest, men predikan som hölls av fader Tom Euteneuer STL uppmärksammade istället att det idag är exakt 39 år sedan påven Paulus VI:s encyklika Humane Vitae gavs ut (man får anta att den kommer bli än mer uppmärksammad nästa år). Fader Tom beskrev denna som en av de tre viktigaste encyklikorna i Kyrkans historia, åtminstone i modern tid. På den tid då det begav sig, 1968, hade p-pillret nyligen kommit ut på marknaden, och påven hade tillsatt en kommission som skulle undersöka hur Kyrkan skulle se på preventivmedelsfrågan. Många hade förväntat sig att han i den kommande encyklikan en gång för alla skulle ändra Kyrkans "förlegade" sexualmoral, men den blev tvärtom ett riktig kalldusch för alla modernister då den istället mycket kraftfullt och konsekvent upprepade och förtydligade Kyrkans lära på detta område.

"Therefore We base Our words on the first principles of a human and Christian doctrine of marriage when We are obliged once more to declare that the direct interruption of the generative process already begun and, above all, all direct abortion, even for therapeutic reasons, are to be absolutely excluded as lawful means of regulating the number of children." (HV 14)

Dagens predikan innehöll följande liknelse: Om man delar ett mynt på mitten, så får man inte två mynt med vardera halva värdet av det ursprungliga myntet. Man förstör myntet, så att det blir helt värdelöst. På samma sätt är det när man åtskiljer den äktenskapliga aktens två oskiljaktiga aspekter - förening och fortplantning. Kyrkan menar inte att varje utförande av den äktenskapliga akten måste leda till att ett barn blir till, men att man ändå alltid måste vara öppen för möjligheten till nytt liv. Förbudet mot preventivmedel innebär inte att alla katolska familjer nödvändigtvis måste ha 20 barn. I Humane Vitae läser vi vidare:

"If therefore there are well-grounded reasons for spacing births, arising from the physical or psychological condition of husband or wife, or from external circumstances, the Church teaches that married people may then take advantage of the natural cycles immanent in the reproductive system and engage in marital intercourse only during those times that are infertile, thus controlling birth in a way which does not in the least offend the moral principles which We have just explained." (HV 16)

Det är detta som är Katolska Kyrkans alternativ till artificiella preventivmedel, en metod som på svenska brukar kallas för Naturlig Familjeplanering. Men, säger då några, vad är egentligen skillnaden? Syftet med användandet av naturlig familjeplanering är ju precis detsamma som med artificiella preventivmedel - nämligen att undvika att få fler barn. Och det är sant. Även om naturlig familjeplanering som metod objektivt sett är moraliskt acceptabel, så kan användandet av den ändå vara moraliskt fel om man använder den för att av själviska skäl undvika att få fler barn. Användandet av preventivmedel är dock alltid moraliskt förkastligt eftersom det i samtliga fall innebär ett aktivt ställningstagande mot att få fler barn. Humane Vitae motiverar skillnaden mellan de båda metoderna på följande sätt:

"Neither the Church nor her doctrine is inconsistent when she considers it lawful for married people to take advantage of the infertile period but condemns as always unlawful the use of means which directly prevent conception, even when the reasons given for the later practice may appear to be upright and serious. In reality, these two cases are completely different. In the former the married couple rightly use a faculty provided them by nature. In the latter they obstruct the natural development of the generative process. It cannot be denied that in each case the married couple, for acceptable reasons, are both perfectly clear in their intention to avoid children and wish to make sure that none will result. But it is equally true that it is exclusively in the former case that husband and wife are ready to abstain from intercourse during the fertile period as often as for reasonable motives the birth of another child is not desirable. And when the infertile period recurs, they use their married intimacy to express their mutual love and safeguard their fidelity toward one another. In doing this they certainly give proof of a true and authentic love." (HV 16)

Humane Vitae tar också upp flera av de negativa konsekvenserna med preventivmedelsanvändning, som exempelvis ökad promiskuitet som i sin tur leder till fler aborter, och således ger upphov till denna dödens kultur som råder i vårt samhälle idag. Men även om preventimedel endast används inom äktenskapet så får det ändå många negativa konsekvenser såsom minskad respekt för livet, minskad respekt för kvinnans kropp och i slutändan också minskad respekt för kvinnan som person. Dagens predikan avslutades med följande ord: "In 1968, Paul VI told us the truth in Humane Vitae, the truth about human sexuality. The truth remains the same, and the truth will always set ut free." Och det var just det faktum att den Katolska Kyrkan än idag som enda kristet samfund fortfarande håller fast vid denna sanning, som för drygt två år sedan blev öppningen till mina funderingar huruvida det kunde ligga något i allt det andra som hon lär ut också.


"Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria."
(Joh 8:22)

1 Comments:

At 9:05 fm, Anonymous Anonym said...

I always spent my half an hour to read this website's posts daily along with a cup of coffee.

Take a look at my blog :: tao system of badass ebook free download

 

Skicka en kommentar

<< Home