18 maj 2007

Recept för ett lyckligt äktenskap

I inlägget den 13 december förra året citerade jag en insändare från den engelskspråkiga polska katolska tidsskriften Love One Another (äldre nummer går att ladda ner i pdf-format från hemsidan). Denna vecka är franciskanbrodern fader Wojtek på besök i församlingen, och i tisdags hade han med sig det senaste numret av tidningen. Där fanns som vanligt många intressanta artiklar, alla präglade av den folkliga och fromma polska spiritualiteten. Detta nummer innehöll bl a artiklar om svepduken i Manoppello (som lämnat ett tydligt avtryck av Jesu ansikte), påvens besök i Polen, samt ett stort antal sidor tillägnade ämnet katolskt familjeliv. En av dessa artiklar avslutades med en hänvisning till en undersökning gjord av den amerikanska sociologen Mercedes Arzur Wilson, ur vilken man kunde dra följande samband mellan skilsmässofrekvens och ett aktivt fromhetsliv inom äktenskapet:
  1. Varannan borgerlig vigsel slutar med skilsmässa: 50%.
  2. I de fall då det har varit en kyrklig vigsel men utan något praktiserande av tron så slutar vart tredje äktenskap med skilsmässa: 33%.
  3. I de fall då det har varit en kyrklig vigsel och paret deltar i daglig mässa tillsammans, är oddsen för skilsmässa en på femtio: 2%.
  4. I de fall då det har varit en kyrklig vigsel och paret deltar i daglig mässa och ber tillsammans varje dag, är oddsen för skilsmässa en på 1429, dvs. knappt 0,07%.
Det säger väl en hel del om vad som är viktigast att prioritera för dem som eftersträvar ett långt och lyckligt äktenskap.

Idag är det Erik den heliges festdag, en av Sveriges skyddspatroner. Han var kung av Sverige under slutet av 1150-talet. Enligt traditionen bevistade han den heliga mässan på Kristi himmelsfärdsdag år 1160, då han fick bud om att fienden var i anstormning. Han lär då ha svarat: "Låt mig i lugn åhöra denna högtids stora begängelse; jag hoppas till Herren att det som må återstå av gudstjänsten det skola vi högtidligen få höra annorstädes." Han stannade kvar i kyrkan tills mässan var över, och eftersom han inte hade haft tid att förbereda sina trupper så blev han därefter ett lätt byte för fienden. Till följd av detta har Erik den helige sedan dess betraktats som martyr. Han satte kärleken till Gud - till den heliga mässan - högre än kärleken till sitt eget liv. Det är just precis vad det innebär att vara en martyr.

"Gud har farit upp under jubel, Herren, under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung." (Ps 47:6-7)

3 Comments:

At 12:32 em, Anonymous Johan said...

Fanns det bara statistik för Katolska kyrkan. Skulle vara kul att jämföra med tex Svenska kyrkan och Pingstkyrkan. Skulle också vara kul att jämföra äktenskap med partnerskap.

<><

 
At 1:16 em, Blogger Symeon said...

Jag uppfattade inte statistiken som enbart inomkatolsk... - gahlman får gära upplysa om hur det förhåller sig

 
At 9:11 em, Blogger Gustav Ahlman said...

I artikeln framgick det inte om statistiken var inomkatolsk eller allmänkristen. "Daglig mässa" är väl dock inte särskilt vanligt förekommande i något annat kristet samfund. Däremot kan jag tänka mig att daglig bön tillsammans är lika fruktbart oavsett vilket samfund man tillhör.

 

Skicka en kommentar

<< Home