23 maj 2007

Bön

Bön är ett saligt utbyte där vi ger Gud vår uppmärksamhet och vår tid, och han ger oss sin nåd och sin frid.

"Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom." (Joh 4:23)