03 juni 2007

Ett år som katolik

Idag är det heliga trefaldighets dag. Det är dessutom exakt ett år sedan jag blev katolik. Häromdagen snubblade jag över en forumsignatur som ganska väl beskriver hur livet som djupt troende kristen och katolik många gånger kan kännas. Nu är jag i alla fall färdig med hela det första året på Ii-linjen. Den gångna veckan hade jag tre tentor, som alla gick klart över förväntan. Jag kände mig verkligen buren av den helige Ande och alla de heligas förböner. Så tack till alla er som ber. Det hjälper verkligen, om det nu var någon som tvivlade på det.

"Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp." (Rom 5:3-4)