14 april 2007

Ora et labora

Härmed tillkännages utan vidare motivering att denna bloggs titel ändras från Sperate in Dominum till till Ora et labora.

"Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er." (1 Thess 4:11)

1 Comments:

At 11:56 em, Blogger Symeon said...

"Utan vidare motivering"? Inget du planerar att motivera?

 

Skicka en kommentar

<< Home