29 januari 2007

Helighet

Den som helt och fullt lever ut sin kristna tro har aldrig någonting att förlora, eftersom han vet att han egentligen inte äger någonting alls, utan att allt som han har är gåvor från Gud som han bara blivit anförtrodd att förvara. Han är aldrig orolig för att han inte ska få sina önskningar och behov uppfyllda, eftersom hans enda önskan är att Guds vilja ska få ske med honom, och han har sin fulla förtröstan på att det också kommer bli så. Men hur heligt och fromt hans liv än blir, så kommer han ändå alltid att vara Guds lilla barn, med samma svaghet och bräcklighet som alla sina syskon här på jorden, med den fulla vetskapen om att han inte klarar av någonting alls om inte hans Fader är med honom.

"Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting." (1 Kor 13:2)