26 november 2006

Kristus Konungen

Idag är det Kristus Konungens dag. En dag kommer Kristus att regera som konung över hela universum. Antingen accepterar vi honom som vår konung redan nu, eller så kommer vi bli tvungna att göra det vid hans återkomst till jorden. Och om det ska kunna bli ett kärleksfullt och glädjerikt accepterande så måste det ske av fri vilja innan dess. Än finns det tid kvar.

Grattis till alla Göteborgare som firar patronat idag, och till broder Wilfrid av Kristus Konungen.

"Jag säger er: var och en som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn." (Luk 19:26-27)