25 oktober 2006

Maria, vår Moder

För några veckor sedan lånade jag boken The Glories of Mary från församlingsbiblioteket, skriven av den helige Alphonso Maria de' Liguori, biskop och kyrkolärare. Jag kände till den boken sedan tidigare, eftersom den använts friskt av militanta anti-katoliker för att "bevisa" att Katolska Kyrkan lär ut Mariadyrkan. Under min vandring hem till den fulla gemenskapen med Kyrkan så tog jag många gånger upp de citat ur denna bok jag läst på Internet som "bevis" på att den katolska läran måste vara falsk, för i och med att de' Liguori utsetts till kyrkolärare så måste ju hans skrifter kunna betraktas som fullt i enlighet med Kyrkans lära. Vad jag senare upptäckte var dock att hans bok av dessa anti-katoliker inte bara var missförstådd, utan rentav rakt felciterad. Därför blev jag väldigt glad när jag såg boken i församlingsbiblioteket, så att jag kunde läsa den själv. Och i och med att jag nu läst ut den helige Louis Marie Grignon de Montforts bok True devotion to Mary (även den mycket bra) så har jag äntligen fått tid att ge mig i kast med de' Liguoris bok.

Det är lika bra att säga som det är - synen på jungfru Maria är den del av den katolska läran som är svårast för en protestant att förstå. Men nyckeln till att förstå katolikers hängivenhet och kärlek till jungfru Maria ligger i att inse att Maria inte bara är en massa dogmer som man måste förstå, utan en person som man måste lära känna och lära sig att älska. Kimberly Hahn skriver i Rome Sweet Home:

“I was a beloved disciple. Did I, like John, need to receive her into my home as my mother, too? Instead of seeing Mary as a tremendous obstacle to me, I was beginning to see her as a precious gift from the Lord - one who loved me, cared for me and prayed for me with a mother's heart. She was no longer just a doctrine to understand; she was a person to embrace with my whole heart!”

Det som brukar vara svårast för en protestant att förstå är varför man ska gå genom Maria för att komma till Gud, när man lika gärna skulle kunna gå till Gud direkt. Det enklaste svaret på den frågan är: För att Gud vill att det ska vara så. I Kyrkans dogmatiska konstitution Lumen Gentium läser vi: "Att den saliga jungfrun medverkar vid människornas frälsning betingas inte av någon saklig nödvändighet utan av Guds beslut." (LG 60). Gud ville att vi inte bara skulle ha honom som vår himmelske Fader, utan att vi även skulle ha Maria som vår himmelska Moder. Maria älskar sina barn mer än alla jordiska mödrar genom alla tider älskat sina barn tillsammans. Jag är så tacksam för att Gud har gett mig Maria som min Moder, och önskar bara att jag skulle lära känna henne ännu bättre.

"Hell dig Maria, Gud Faders dotter; hell dig Maria, Gud Sons moder; hell dig Maria; Gud helige Andes brud ... Större än dig är endast Gud" (Vägen 496)

"När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen."
(Joh 19:26-27)