26 november 2008

列福式と富士山 Saligförklaring och Berget Fuji

今週の月曜日、長崎に188人の17世紀の日本人の殉教者は列福の敬称を与えた。日本では17世紀で六千人以上のキリスト教の信者が信仰のために殺されたということだ。私は残念なことに自分でこの列福式に参加できなかったんだけど、テレビのニュースで短い記事を見た。

I måndags blev 188 japanska martyrer från 1600-talet saligförklarade i Nagasaki. Under 1600-talet blev över sex tusen kristna dödade för sin tros skull i Japan. Tyvärr kunde jag inte själv delta i denna saligförklaring, men jag såg ett kort inslag på tv-nyheterna.


殉教は本当に神様の強い証で、自然の美しさもそうだ。
Martyriet är verkligen ett starkt vittnesbörd om Gud, och det är även naturens skönhet.

これは晴れの日に国際交流会館の7階から撮った富士山の写真だ:
Här är ett foto av berget Fuji taget från Internationella husets sjunde våning en molnfri dag:


次の写真は双眼鏡の手伝いで撮った:
Följande foto är taget med hjälp av kikare:


来年の夏には登ろうよ!
I sommar nästa år ska jag bestiga det!