23 december 2006

Ero cras

Så var då äntligen tentorna avklarade, hemfärden till Södertälje genomförd, julklapparna införskaffade, och videon riggad inför julnattsmässan i Peterskyrkan. Allting är med andra ord förberett inför min första jul som katolik.

Dagens kyrkliga allmänbildning: Under de sju sista dagarna innan jul, 17-23 december, sjunges eller läses i Kyrkans liturgi de sju så kallade O-antifonerna, vars ursprung kan spåras ända tillbaka till Kyrkans första århundraden. Idag används de framförallt som antifon till Marias lovsång Magnificat under vespern (aftonsången) i Kyrkans dagliga bön, men förekommer även i Halleluja-versen innan evangeliet i mässan samt i psalmen Var glad, var glad Immanuel, som sjunges allmänt under adventstiden. De sju olika O-antifonerna innehåller varsin titel på Messias: O eviga Vishet, O Adonai, O Jesse telning, O Davids nyckel, O Soluppgång, O jordens Konung. Om man tar begynnelsebokstäverna för dessa sju titlar på latin; Sapientia, Adonai, Radix Iesse, Clavis David, Oriens, Rex gentium och Emmanuel, och sedan sätter dem i omvänd ordning, så får man Ero cras, vilket betyder "Jag kommer imorgon". Jag upphör aldrig att förundras över djupet i Kyrkans liturgi.

"Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus." (Upp 22:20)