02 september 2008

Theology of the Body

I söndags blev min redaktör på Sucken, Kristoffer Mauritzson intervjuad i P3:s Verkligheten, i egenskap av politiskt okorrekt [sic] katolik. Programmet kan åhöras här (Kristoffer gör entré ca 3/5 in). Jag måste helt klart berömma Kristoffers insats, särskilt med tanke på min egen erfarenhet av hur svårt det kan vara att snabbt komma på smarta svar när man intervjuas i radio. Samtidigt känns det ju inte riktigt rättvist att världens största organisations officiella lära ställs till svars på samma programplats som UFO-troende, och kort och gott får stämpeln "OPK", dvs "en person som du med största sannolikhet anser har fel uppfattning".

Självklart handlar det nästan bara Kyrkans lära rörande sexualiteten. Nej, vänta lite, stryk "nästan" i den meningen. Abort, sex utanför äktenskapet, skilsmässa, homosexualitet, preventivmedel, onani. Varje gång som utomstående ska försöka ställa Kyrkan "till svars" så är det samma frågor som kommer upp. På ett sätt kan det kännas lite trist, särskilt med tanke på att folk bara verkar vara intresserade av vad Kyrkan är emot, inte vad hon faktiskt är för. Därför måste man vara vaksam och göra sitt bästa för att styra in svaren på detta.

För att Kyrkans lära om sexualiteten ska kunna framstå som förnuftig räcker det inte med att bara konstatera vad hon är emot, utan man måste redogöra för hela bilden och Guds ursprungliga syfte med skapelsen. Att det finns ett skriande behov av att göra detta är något som redan den förre påven Johannes Paulus II tidigt insåg. Därför var bland det första han gjorde som nyvald påve att inleda en katekesserie under sina onsdagsaudienser, som så småningom fick namnet Theology of the Body. Jag håller för närvarande på att läsa en kommentar till denna gjord av Christopher West (han har gjort flera). En knapp tredjedel in kan jag redan slå fast att Johannes Paulus II i och med Theology of the Body har gett oss ett ovärderligt hjälpmedel i arbetet att göra helhetsbilden av Kyrkans syn på sexualiteten känd och förstådd. Läs, begrunda och hämta argument ur denna skattkammare varje gång dessa frågor kommer upp. Eventuellt kommer några exempel i senare blogginlägg. Men en ledtråd är i alla fall att svaret på orsaken till kontroversen till stor del ligger i de allra första kapitlen av Bibeln.

"Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna." (1 Mos 3:6-7)