15 april 2008

Bed för kallelser

I söndags, på den gode herdens söndag, var det böndagen för kallelser till prästämbetet och ordenslivet. Enligt den gamla kalendern firas den gode herdens söndag redan söndagen innan dess, och i samband med detta visade EWTN en Missa Cantata enligt den romerska ritens extraordinarie form. Det var en mycket givande predikan på temat prästkallelsen, där det jag kommer ihåg bäst var följande (fritt återgivet): Det är visserligen sant att även en ovärdig präst kan fira sakramenten giltigt. Men det är också sant att en helig präst är vida mer effektiv när det gäller att förmedla Guds nåd än en ovärdig. Låt oss därför inte bara be för många kallelser till prästämbetet utan också för prästernas helgelse.

"Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd." (Luk 10:2)

1 Comments:

At 12:38 em, Anonymous SBTVD said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the SBTVD, I hope you enjoy. The address is http://sbtvd.blogspot.com. A hug.

 

Skicka en kommentar

<< Home