24 juni 2008

Nativitatis sancti Ioannis Baptistæ

Idag är den den helige Johannes Döparens dag, min namnspatron. Enligt Luk 1:26 blev ängeln Gabriel sänd till Maria i "den sjätte månaden", dvs den sjätte månaden efter dennes besök hos Sakarias. Alltså är Johannes döparen ett halvår äldre än Jesus, och hans födelsedag firas följaktligen i juni. Att den firas den 24 juni snarare än den 25:e när Jesu födelsedag ju firas den 25 december lär bero på att månadernas dagar från början räknades bakifrån. Den 25 december är således den sjunde sista dagen i december och den 24 juni den sjunde sista dagen i juni. Vid sidan av Jesus och jungfru Maria är Johannes döparen det enda helgon vars födelsedag firas liturgiskt, och är ensam om att den jordiska födelsedagen snarare än den himmelska tillskrivs störst högtidlighet. Detta beror dels på att han enligt ängeln Gabriel "skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet" (Luk 1:15), men speglar också Johannes egna ord att "han skall bli större och jag bli mindre." (Joh 3:30). Johannes är på samma gång den siste profeten i det gamla förbundet och den förste kristne martyren, även om det sistnämnda vanligtvis brukar tillskrivas Stefanos (och fråga mig då inte vad de oskyldiga barnen i Betlehem räknas som).

Läsningarna för vardagarna under årgång II (vilka vi läser i år) har under de senaste veckorna handlat om profeten Elias verksamhet, och när jag tänker lite närmre på det så är det förmodligen ingen slump att dessa läsningar under kyrkoåret strax föregår Johannes Döparens högtid. Ängeln Gabriel sade ju till Sakarias att Johannes skulle gå före Herren "med Elias ande och kraft" (Luk 1:17), och antydde därmed att han är uppfyllelsen av profetian i Mal 4:5: "Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer." Jesus själv utlägger detta ytterligare i Matt 17:10-13: "Visst skall Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida." Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. Även om jag också är väldigt förtjust i evangelisten med samma namn, så är jag väldigt tacksam att mina föräldrar till mitt skyddshelgon valde den om vilken Jesus sade:

Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. (Matt 11:11-14)