17 maj 2009

Påven i det Heliga Landet

Den senaste veckan har jag så långt som möjligt försökt kombinera studierna med att följa påven Benedikt XVI:s pilgrimsresa till det heliga landet via EWTN. Påven hade utan tvekan ett mycket hoppingivande budskap om fred i det heliga landet. Men frågan är om inte pilgrimsresans höjdpunkter (såväl för mig som för påven själv) var hans besök till de heliga platserna.


Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet. (5 Mos 34:1a)


Ordet blev kött här. (Jfr Joh 1:14)


Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. (Matt 28:6)


När Jesus hade fått det sura vinet sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.
(Joh 19:30)

Jag blev särskilt djupt berörd av att få se påven be vid Jesu grav och vid Golgota. Man kunde verkligen känna hur han liksom på sina axlar i hela Kyrkans namn bar fram till Gud sina böner för fred och frid i det heliga landet och hela världen. Dessutom var det så fint att han verkligen fick ta sig den tid han behövde att be på dessa de heligaste platserna på hela jorden. Och hans anförande under besöket i den heliga gravens kyrka betonade på ett mycket insiktsfullt sätt kärnan i den kristna tron.

Saint John’s Gospel has left us an evocative account of the visit of Peter and the Beloved Disciple to the empty tomb on Easter morning. Today, at a distance of some twenty centuries, Peter’s Successor, the Bishop of Rome, stands before that same empty tomb and contemplates the mystery of the Resurrection. Following in the footsteps of the Apostle, I wish to proclaim anew, to the men and women of our time, the Church’s firm faith that Jesus Christ "was crucified, died and was buried", and that "on the third day he rose from the dead". Exalted at the right hand of the Father, he has sent us his Spirit for the forgiveness of sins. Apart from him, whom God has made Lord and Christ, "there is no other name under heaven given to men by which we are to be saved." (Acts 4:12).

Låt oss tillsammans med den helige fadern be för freden, för de kristnas enhet, och för alla själars frälsning.

"Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner." (Matt 5:9)